แบบทดสอบทายนิสัย

posted on 19 Apr 2010 05:15 by sogeking

มั่ยรุเคยเล่นกันยัง ก๊อปมาจาก FF mail

แบบทดสอบทายนิสัยกัน
แต่ห้ามดูเฉลยก่อนนะ เดี๋ยวไม่แม่น
เลือก ข้อที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะ

1. บุคคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร ?
(I) ชอบสันโดษ , คิดก่อนทำ , มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเองเป็นใหญ่
(E) ชอบเข้าสังคม , ชอบไปงาน สังสรรค์ , ทำก่อนคิด , มี แรงบันดาลใจหรือความคิดจากคน-สิ่งของ , สิ่งแวดล้อม เป็นส่วนใหญ่2. เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้องพิจารณา คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร ?
(S) ดู ถึงรายละเอียดของข้อมูล , ดูถึงปัญหาปัจจุบัน , ดูถึงหลักความเป็นจริง
(N) ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของข้อมูล , คาดการณ์ล่วงหน้า , ดูถึงความน่าจะเป็น ที่จะเกิดขึ้น3. คุณใช้อะไรในการตัดสิน ใจกับปัญหา ? (โดยสัญชาตญาณของคุณ)
(T) ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ , ใช้ หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง , คิดถึงผลที่จะตามมาจาก การตัดสินใจ
(F) ใช้ความรู้สึกในการ ตัดสินใจ , ตัดสินใจจากความชอบ , ความต้องการ , คิดถึงความต้องการและการ ตอบสนองของตน4. คุณมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไร ?
(J) ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจำวัน , ชอบ ตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา วันที่ในการทำ , ชอบตัดสินใจ เพื่อให้จบปัญหา
(P) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว , ไม่ยึดติด , มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ , รับฟังความคิดผู้อื่น

วิธีการ : เลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษหน้าข้อที่เลือก แล้วนำมาเรียงกัน


 *************
    คำเฉลย :


ISTJ ?-> ?The Duty Fulfiller ? ' ผู้สำเร็จ '
- มีสมาธิสูง , เงียบ , เป็นคนรักครอบครัว
- ละเอียด , จริงจัง และ ไว้ใจได้
- ทำงาน หนัก , เจ้าระเบียบ และ มีความรับผิดชอบสูง
- อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความที่เขาซื้อสัตย์และเป็นที่พึ่งได้
- ไม่ เก่งเรื่องของความรู้สึก


ISTP ?-> ?The Mechanic ?' ช่างเครื่อง '
- เงียบ , ชอบผจญภัย และ กีฬา
- ชอบเสี่ย ง , เป็นตัวของตัวเอง , แก้ปัญหาเก่ง
- มองโลกในแง่ดี แต่อาจโกรธง่ายตอนเครียด
- ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรให้คนอื่นอยู่ทั้งดีและไม่ดี

ISFJ ?-> ?The Nurturer ?' ผู้ดูแล '
- เงียบ , ใจดี , มี สติ
- มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและหน้าที่
- คิดถึงคนอื่นก่อนตัว , จำคนเก่ง
- เสียกำลังใจเมื่อถูกวิจารณ์
- ชอบ เก็บความรู้สึกไว้กับตัวเอง


ISFP ?-> ?The Artist ?' ศิลปิน '
- เงียบ , ใจดี , จริงจัง และ อ่อนไหว
- ไม่ชอบการโต้ แย้ง , ไม่ชอบระเบียบ
- ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เหมือนใคร
- รักขอบสวยของงาม
- เข้าใจยาก , เปิดเผยตัวเองกับคนใกล้ชิดเท่านั้น
- ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง


INFJ ?-> ?The Protector ?' ผู้ป้องกัน '
- ความคิดสร้างสรรค์ , อ่อนไหว , เป็นตัวของตัวเอง
- เก่งเรื่อง คน และ สถานการณ์
- เป็นคนลึกซึ้ง , ซับซ้อน , ชอบความเป็นส่วนตัว
- เ ข้าใจยาก , มีความมั่นใจในตัวเองสูง , ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้อื่น
- ไม่ชอบการโต้แย้ง


INFP ?-> ?The Idealist ?' นักอุดมการณ์ '
- เงียบ , ซื่อสัตย์ , ชอบอุดมการณ์
- ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคนอื่น
- ไม่ชอบการโต้แย้ง
- ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
- มีความคิดสร้างสรรค์


INTJ ?-> ?The Scientist ?' นักวิทยาศาสตร์ '
- ฉลาด . มุ่งมั่น , ไม่เหมือนใคร
- เป็นผู้นำที่ดี , มีความมั่นใจสูง , มองการณ์ไกล
- ชอบคิด คนเดียว และ ชอบอยู่คนเดียว , ชอบด่วนสรุป
- ไม่ชอบรายละเอียด , คิดว่าตนเอง ถูกเสมอ
- บอกความรู้สึกไม่เก่ง , จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด


INTP ?-> ?The Thinker ?' นักคิด '
- ความคิดสร้างสรรค์ , เป็นตัวของ ตัวเอง , มีเหตุมีผลและมีความสามารถสูง
- ไม่อยากถูกนำหรือนำคนอื่น , ไม่ ชอบระเบียบ
- ใช้เวลาในหัวตัวเองมาก , ไม่อยู่ กับเนื้อกับตัว
- เงียบ , ไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไง
- ม ีอารมณ์ซับซ้อน , ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวน

ESTP ?-> ?The Doer ?' ผู้กระทำ '
- เป็นมิตร , ยืดหยุ่นง่าย , เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง
- ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ผลลัพธ์
- ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไปเร็ว
- รักสนุก , สามารถทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดย ไม่รู้ตัว
- ไม่ชอบเคารพกฎระเบียบ
- เบื่อง่าย


ESTJ ?-> ?The Guardian ?' ผู้พิทักษ์ '
- มีระเบียบ , ซื่อตรง , ตรงไปตรงมา
- มีความมั่นใจในตัวเอง , มีความสามารถ . ทำงานหนัก , เป็น ผู้นำ
- ชอบความปลอดภัย และ ควา มสงบสุข
- บอกความรู้สึก และ ความห่วงใยไม่เก่ง


ESFP ?-> ?The Performer ?' ผู้แสดง '
- อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ , มีมนุษย สัมพันธ์ดี , รักสนุก และทำงานเป็นทีมได้ดี
- มองโลกในแง่ดี , ต้อนรับทุกคน แต่ก็เกลียดทุกคนได้เหมือนกัน
- ไม่ชอบงานประจำ , คิดมากเวลาเครียด
- รักสวยรัก งาม


ESFJ ?-> ?The Caregiver ?' นักใส่ใจ '
- มีน้ำใจ , คนชอบ , มีสติ , มีความรับผิดชอบ
- เก่งเรื่องคน , เข้าใจ , สนใจ และ ปรับตามคนได้
- ชอบให้คนชอบ , ชอบบริการผู้อื่นก่อนตนเอง
- รักสงบ และ ความปลอดภัย , ไว้ใจได้ , กระตือรือร้น
- อ่อนไหว , ต้องการการเห็นด้วยจาก ผู้อื่น


ENFP ?-> ?The Inspirer ?' ผู้มีแรงบันดาลใจ '
- มีความคิดสร้างสรรค์ , กระตือรือร้น , ยืดหยุ่น
- ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ แต่จะเบื่อกับรายละเอียด
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี , ชอบให้คนชอบ แต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ด้วย
- เป็นคน ร่าเริง และชอบเป็นอิสระ


ENFJ ?-> ?The Giver ?' ผู้ให้ '
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก , ห่วงใย ความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ
- ไม่ชอบอยู่คนเดียว , ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอดเวลา
- มีความสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาชอบหลาย ๆ อย่าง
- มีความมั่นใจในตัวเอง , เจ้า ระเบียบ


ENTP ?-> ?The Visionary ?' ผู้มีวิสัยทัศน์ '
- มีความคิดสร้างสรรค์ , ฉลาด , แ ก้ปัญหาเก่ง
- ชอบไอเดียใหม่ , ไม่ชอบทำอะไรซ้ำ ๆ
- ชอบ คุย , คุยเก่ง , หัวไว
- ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก แต่เพียงจะให้งานสำเร็จ
- บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับคนรอบข้าง


ENTJ ? -> ?The Executive ?' ผู้บริหาร '
- เป็นผู้นำตั้งแต่เกิด , พูดต่อ หน้าคนเก่ง , ฉลาด , มีความ รู้
- เห็นความสำคัญในความรู้ และ ความสามารถ , ไม่มีความอดทนกับคนทำงานไม่เก่ง
- แก้ปัญหาเก่ง , สามารถเข้าใจ ปัญหาซับซ้อน
- เจ้ากี้เจ้าการ , ไม่มีความอดทน , เด็ดขาด , น่าเกรงขาม